Retour na levering?

Retours worden door onze chauffeurs teruggenomen op creditnota enkel na goedkeuring van de vertegenwoordiger. Er kan op de producten een administratieve onkost gerekend worden van 20% ex.BTW.

Het is belangrijk dat wij het lot en eventuele THT-datum kennen van het product.