Klachten?

Eventuele klachten in verband met de geleverde dienst en de staat van de aangeboden goederen moeten uiterlijk de vijfde kalenderdag na aankoop aan info@demaere-bvba.be worden gemeld of telefonisch 03/710.19.40