Conformiteitsverklaring: Wat moet ik ermee?

Materialen die in contact komen met voedingsmiddelen of met oppervlakken waar voedsel verwerkt wordt, moeten daarvoor uitdrukkelijk geschikt zijn. Je kunt de leverancier of producent op zijn blauwe ogen vertrouwen, maar je wilt natuurlijk niet het risico lopen dat je met niet-gecertificeerde producten aan de slag gaat. In Europa moeten alle voedselcontactmaterialen daarom een conformiteitsverklaring hebben. Maar wat is dat precies? En wat moet erin staan?

CONFORMITEITSVERKLARING VOOR VOEDSELCONTACTMATERIALEN

Auditors in met name levensmiddelenfabrieken leggen steeds meer de focus op de juiste documentatie. Een conformiteitsverklaring, ook wel verklaring van overeenkomst of declaration of compliance (DoC) genoemd, is een document waaruit blijkt dat het product voldoet aan de wettelijke eisen die voor dat product van toepassing zijn. Met een conformiteitsverklaring neemt de fabrikant of importeur de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product op zich.

Een DoC mag pas opgesteld worden wanneer de hele keten, van de grondstoffenleverancier tot de fabrikant en van de distributeur tot de eindgebruiker, op orde is. Een fabrikant van plastic voedselcontactmaterialen zal bijvoorbeeld migratietesten opvragen bij de plasticleverancier om veilige producten te produceren en dit met een conformiteitsverklaring te kunnen aantonen aan de verkopende partij. Een distributeur kan op zijn beurt weer vragen krijgen van klanten over de conformiteit van zijn producten.

In de praktijk zal je een verklaring van overeenkomst overigens niet heel vaak gebruiken. Als het goed is, kun je uit de logo’s op de verpakking en de productspecificatie al opmaken of een product food approved is.

INHOUD VAN EEN CONFORMITEITSVERKLARING

Een conformiteitsverklaring is dus een belangrijk document. Maar wat moet er in staan? Hieronder lees je welke informatie verplicht is in een DoC.

 • De naam en het adres van het bedrijf dat de verklaring heeft opgesteld.
 • De naam en het adres van de fabrikant of importeur. Als dit hetzelfde bedrijf is als het bedrijf dat de verklaring opstelt, kunnen deze twee punten gecombineerd worden.
 • Productnaam, artikelnummer en materiaaltype.
 • De datum van afgifte van de conformiteitsverklaring. De DoC is bij voorkeur zo recent mogelijk, zodat de nieuwste wetgeving erin genoemd wordt.
 • De bevestiging dat het product voldoet aan de richtlijnen. In het geval van plastic voedselcontactmaterialen zijn dat Verordening (EG)1935/2004en Verordening (EU) 10/2011.
 • Informatie over stoffen waarvoor in levensmiddelen een beperking geldt volgens (EU) 10/2011, plus de bevestiging dat deze stoffen bij het aangegeven gebruik de grenswaarde niet overschrijden.
 • Informatie over het gebruik van het product.
  • Het soort voedsel waarmee het product in contact mag komen (water, zuur, alcohol, vet, droog).
  • Maximale duur en de temperatuur tijdens behandeling en opslag van de levensmiddelen.
  • de verhouding tussen de oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt en het volume, op grond waarvan is bepaald dat het materiaal of voorwerp aan de voorschriften voldoet.

De verklaring moet opgesteld worden in één van de officiële EU-talen, maar soms heeft het de voorkeur om een exemplaar te hebben in de taal van het land waarin het product gebruikt wordt. Houd er dus rekening mee dat een klant kan vragen om het document te (laten) vertalen.