Menu trays bij De Maere BVBA

  3915_75.14.017.jpg

  ALU MENU 1-VAK 30mm - SM1B 100st

  Artikelnr. 75.14.017

  3916_75.14.019.jpg

  ALU MENU 1-VAK 40mm - SM1H 100st

  Artikelnr. 75.14.019

  3917_75.14.027.jpg

  ALU MENU 2-VAK 30mm - SM2B 100st

  Artikelnr. 75.14.027

  238_75.14.030.jpg

  ALU MENU 2-VAK 40mm - SM2H 100st

  Artikelnr. 75.14.030

  222_75.14.040.jpg

  ALU MENU 3-VAK 30mm - SM3B 100st

  Artikelnr. 75.14.040

  246_75.14.050.jpg

  ALU MENU 3-VAK 40mm - SM3H 100st

  Artikelnr. 75.14.050

  494_75.14.100.jpg

  ALU MENU DEKSEL - LA-SM 100st

  Artikelnr. 75.14.100

  4968_76.05.007.jpg

  CPET TRAY 1785 1V - 171x127x35mm 408st

  Artikelnr. 76.05.007

  4651_76.05.010.jpg

  CPET TRAY 1052 1V - 171x127x50mm 360st

  Artikelnr. 76.05.010

  918_76.05.015.jpg

  CPET TRAY 2002 1V - 173x129x50mm 500st

  Artikelnr. 76.05.015

  5234_76.05.020.jpg

  CPET TRAY 1075 1V - 176x162x50mm 340st

  Artikelnr. 76.05.020

  4950_76.05.026.jpg

  CPET MENU 1020 1V - 226x177x30mm 450st

  Artikelnr. 76.05.026

  8224_76.05.026.jpg

  CPET MENU 1009 1V - 226x177x35mm 504st

  Artikelnr. 76.05.028

  4967_76.05.033.jpg

  CPET MENU 1002 1V - 226x177x50mm 306st

  Artikelnr. 76.05.033

  950_76.05.035.jpg

  CPET MENU 1022 2V - 226x177x30mm 400st

  Artikelnr. 76.05.035

  958_76.05.040.jpg

  CPET MENU 2016 2V - 226x177x35mm 320st

  Artikelnr. 76.05.040

  4817_76.05.043.jpg

  CPET MENU 1007 2V - 226x177x44mm 276st

  Artikelnr. 76.05.043

  4951_76.05.056.jpg

  CPET MENU 1003 3V - 226x177x45mm 216st

  Artikelnr. 76.05.056

  2410_76.05.160.jpg

  MENU LIDS 227x177x28mm - 4864 250st

  Artikelnr. 76.05.160

  1062_76.07.020.jpg

  SMARTVIEW 2-VAK OPS DEKSEL -1550 240st

  Artikelnr. 76.07.020

  1070_76.07.025.jpg

  SMARTVIEW 2-VAK CPET - 1550 240st

  Artikelnr. 76.07.025

  5669_76.16.15044.jpg

  BISTRO PP MINI 442ml - 15044 600st

  Artikelnr. 76.16.15044

  5670_76.16.15055.jpg

  BISTRO PP MINI 555ml - 15055 600st

  Artikelnr. 76.16.15055

  5672_76.16.15060.jpg

  BISTRO PP MIDI 500ml - 15050 300st

  Artikelnr. 76.16.15060